For kjøpere

For deg som skal kjøpe bolig, vil vi klargjøre litt om de forskjellige boligtypene.

SELVEIER

Her får du skjøte på eiendommen og eier boligen selv. Ved overdragelse betales det dokumentavgift til Staten, p.t. 2,5% av kjøpesummen inkl. eventuell andel fellesgjeld. Salg av denne type eiendom reguleres av Lov om Avhending av fast eiendom, Avhendingsloven. Som regel står eier fritt til å selge / leie ut eiendommen. Som selveier kan du finne enebolig, rekkehus, leiligheter, hytter m.m.

ANDELSLEILIGHET

Her kjøper man en andel i borettslaget, som igjen gir borett til en bestemt leilighet. Det er borettslaget som eier leiligheten. Det kan være forkjøpsrett og overdragelsen krever samtykke fra styret i borettslaget. Eksempler på borettslag er OBOS, USBL m. fl. Ved kjøp av andelsleilighet er det viktig å undersøke om det er fellesgjeld og hvor stor andelen av denne utgjør på den leiligheten du kanskje er interessert i å kjøpe. Andselsleiligheter reguleres av Lov om borettslag samt delvis prinsippene i Avhendingsloven. Det er p.t. ingen dokumentavgift til Staten, men kun meget små kostnader for kjøper i forbindelse med kjøp av andelsleilighet. Som andelsleilighet kan du finne enebolig, rekkehus, leiligheter, hytter m.m. 

AKSJELEILIGHET

Denne eiendomstypen er delvis lik andelsleiligheter. Her omsettes aksjen som igjen gir leierett til en bestemt leilighet. Det kan være forkjøpsrett i selskapet ved overdragelse og overdragelsen krever også godkjennelse fra selskapets styre. Det er små kostnader for kjøper i forbindelse med kjøp. Det er p.t. ingen dokumentavgift til Staten, kun transportgebyr til selskapets forretningsfører. Ved kjøp av aksjeleilighet er det viktig å undersøke om det er fellesgjeld og hvor stor andelen av denne utgjør på den leiligheten du kanskje er interessert i å kjøpe. Som aksjeleilighet finnes stort sett kun leiligheter.

Til nedlasting:

Last ned Innbo og løsøre pr 1.1.2020
Last ned Budskjema

Skroll til toppen