For selgere

Salgprosessen

I forbindelse med salg av din bolig, har vi laget en enkel oversikt over de forskjellige trinnene vi skal gjennom som megler. Et megleroppdrag er tidkrevende og loven pålegger oss blant annet å innhente mye informasjon fra forskjellige kilder.

For å se saksgangen, begynner du nederst i trappen.

VEILEDENDE PRISLISTE FOR MEGLERTJENESTER 1.1.2023

MEGLERS VEDERLAG: 

Provisjon 1-3%, avhengig av type eiendom, fellesgjeld etc.
Provisjon avtales i hvert enkelt oppdrag. Vi har ingen fast provisjonsats.
Timesats kr 3.500.- ved oppdrag på timebasis.
Vi arbeider selvfølgelig på NO CURE – NO PAY BASIS!

Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, salgbarhet, geografiske avstander m.m. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.

GRUNNHONORAR / TILRETTELEGGELSE / OPPDRAGSGEBYR:

Vi har ingen form for honorar/gebyr for tilrettelegging eller oppdragsgebyr!
NB: Andre meglerfirmaer tar ofte kr 10.000.- i tillegg til avtalt meglerprovisjon!

OPPGJØRSHONORAR:

Vi har fast pris på oppgjøret kr 3.500.-

VISNINGSHONORAR:

Normalt kr 3.500.- pr visning a 1 time med Eiendomsmegler MNEF tilstede.

INNESTÅELSESGEBYR:

Vi tar ikke noe inneståelsesgebyr av selger, inkludert i vår provisjon.
NB: Andre meglerfirmaer tar ofte betalt for dette, ca kr 2.500.- til kr 5.000.- i tillegg til avtalt meglerprovisjon!

MARKEDSFØRING:

Vi har markedspakke som inkluderer: en internettannonse på Finn.no og Casa.no, fotografering og salgsoppgaver.
Fast beløp kr 16.500.-

Fornyelse av internettannonse Finn.no – fast beløp kr 4.025.-.

TAKSERING:

Boligsalgsrapport/takst utført av takstmann/murmester MNTF, avhengig av type eiendom, fra ca kr 11.000.-

BOLIGSELGERFORSIKRING:

Kategori 1 Enebolig, alle typer boliger med eget gnr/bnr

– med boligsalgsrapport 5,83 promille av salgssum. Minimumpremie kr 12.400.-, og makspremie kr 62.000.-

Kategori 2 Selveier, alle typer leiligheter, to/flermannsboliger, rekkehus m/seksjonsnummer

med bolgsalgsrapport:

– premiesats 4,69 promille av salgssummen. Minimumpremie kr 6.600.- Makspremie kr 37.200.-

Kategori 3 Andel, alle typer eneboliger, leiligheter, to/flermannsboliger, rekkehus med andelsnummer eller aksjenummer
med boligsalgsrapport:

– premiesats 2,79 promille av salgssummen. Minimumspremie kr 4.200.- Makspremie kr 31.000.-

Kategori 4 Tomt/hytte med tilstandsrapport
– premiesats 6,57 promille av salgssummen. Minimumspremie kr 9.600.- Makspremie kr 62.000.-

INFORMASJONSINNHENTING:

Grunnboksutskrift fra Statens kartverk, Eiendomsregisteret kr 208.- pr attest.

Reguleringsopplysninger fra kommunen,ferdigattest på bygning, eks Oslo kr 1.626.-

Tinglysing av sikringsobligasjon, gebyr til Staten:
– selveiet bolig kr 585.-
– andelsbolig kr 480.-

I tilfeller hvor eiendommen ikke er registrert hos Statens kartverk, Eiendomsregisteret, eks. aksjeleiligheter, påløper det noteringsgebyr for sikringsdokument hos selskapets forretningsfører.

Tilleggskostnader for sameier/bolig-AS og borettslag:

Eierskiftegebyr til forretningsfører dekkes av selger iht. loven. Gebyret utgjør ca kr 6.250.-

Opplysninger fra forretningsfører:

Eiendomsmegler er pålagt å innhente skriftlige opplysninger fra forretningsfører. Kostnader med dette varierer,
men ligger ca på kr 1.500.- til ca kr 7.000.-

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i borettslag dekkes normalt av kjøper.

Skroll til toppen