For selgere

Salgprosessen

I forbindelse med salg av din bolig, har vi laget en enkel oversikt over de forskjellige trinnene vi skal gjennom som megler. Et megleroppdrag er tidkrevende og loven pålegger oss blant annet å innhente mye informasjon fra forskjellige kilder.

For å se saksgangen, begynner du nederst i trappen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEILEDENDE PRISLISTE FOR MEGLERTJENESTER 1.1.2018

MEGLERS VEDERLAG:

Provisjon 1-3%, avhengig av type eiendom, fellesgjeld etc.
Provisjon avtales i hvert enkelt oppdrag. Vi har ingen fast provisjonsats.
Timesats kr 2.500.- ved oppdrag på timebasis.
Vi arbeider selvfølgelig på NO CURE – NO PAY BASIS!

Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum, salgbarhet, geografiske avstander m.m. Konkret fastsettelse av tilbud skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Tilbudets nivå vil også variere i samme grad som meglers kompetanse, erfaringsnivå, markedsposisjon og kvalitetsmessig innhold i salgsarbeidet. Vurdering av en meglers tilbud bør følgelig gjøres ut i fra en helhetsvurdering. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.

GRUNNHONORAR / TILRETTELEGGELSE / OPPDRAGSGEBYR:

Vi har ingen form for honorar/gebyr for tilrettelegging eller oppdragsgebyr!
NB: Andre meglerfirmaer tar ofte kr 10.000.- i tillegg til avtalt meglerprovisjon!

OPPGJØRSHONORAR:

Vi har ikke noe oppgjørshonorar. Dette er inkludert i vår provisjon!
NB: Andre meglerfirmaer tar ofte fra ca kr 3.000.- til kr 5.000.- i tillegg til avtalt meglerprovisjon!

VISNINGSHONORAR:

Avtales i hvert enkelt oppdrag.
Normalt kr 2.500.- pr visning a 1 time med Eiendomsmegler MNEF tilstede.

INNESTÅELSESGEBYR:

Vi tar ikke noe inneståelsesgebyr av selger, inkludert i vår provisjon.
NB: Andre meglerfirmaer tar ofte betalt for dette, ca kr 2.500.- til kr 5.000.- i tillegg til avtalt meglerprovisjon!

MARKEDSFØRING:

Vi har markedspakke som inkluderer: en internettannonse på Finn.no og Casa.no, fotografering og salgsoppgaver.
Fast beløp kr 15.500.-

Fornyelse av internettannonse Finn.no – fast beløp kr 3.000.-.

Annonsering i f.eks. Aftenposten. Det er flere annonsestørrelsen, priser fra kr 4.250.-
Vi kan også annonsere eiendommen i Finansavisen, Dagens Næringsliv, lokalaviser m.m.

TAKSERING:

Boligsalgsrapport utført av takstmann/murmester MNTF, avhengig av type eiendom, fra ca kr 6.500.-

Takst utført av takstmann/murmester MNTF, avhengig av type eiendom, fra ca kr 5.000.-

BOLIGSELGERFORSIKRING:

Kategori 1 Enebolig med eget gnr/bnr

– med boligsalgsrapport 4,25 promille av salgssum. Minimumpremie kr 9.000.-, og makspremie kr 40.000.-

– uten boligsalgsrapport 5,35 promille av salgssum. Minimumpremie kr 9.500.- Makspremie kr 50.000.-

Kategori 2 Selveier, alle typer leiligheter, to/flermannsboliger, rekkehus m/seksjonsnummer
– premiesats 3,30 promille av salgssummen. Minimumpremie kr 4.400.- Makspremie kr 24.000.-

 

Kategori 3 Andel, alle typer eneboliger, leiligheter, to/flermannsboliger, rekkehus med andelsnummer eller aksjenummer
– premiesats 2,0 promille av salgssummen. Minimumspremie kr 2.200.- Makspremie kr 24.000.-

 

Kategori 4 Tomt/hytte
– premiesats 4,25 promille av salgssummen. Minimumspremie kr 8.500.- Makspremie kr 40.000.-

 

INFORMASJONSINNHENTING:

Grunnboksutskrift fra Statens kartverk, Eiendomsregisteret kr 204.- pr attest.

Reguleringsopplysninger fra kommunen, eks. Oslo kr 700.-

Tinglysing av sikringsobligasjon, gebyr til Staten:
– selveiet bolig kr 525.-
– andelsbolig kr 430.-

I tilfeller hvor eiendommen ikke er registrert hos Statens kartverk, Eiendomsregisteret, eks. aksjeleiligheter, påløper det noteringsgebyr for sikringsdokument hos selskapets forretningsfører.

Tilleggskostnader for sameier/bolig-AS og borettslag:

Eierskiftegebyr for andel i borettslag dekkes av selger iht. loven. Gebyret utgjør ca kr 5.000.-

Opplysninger fra forretningsfører:

Eiendomsmegler er pålagt å innhente skriftlige opplysninger fra forretningsfører. Kostnader med dette varierer,
men ligger ca på kr 1.500.- til ca kr 5.000.-

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i borettslag dekkes normalt av kjøper.

Design og hosting: Senson AS