Prospekt

NÅKKVES VEI 1 0670 OSLO

Nøkkelopplysninger Nåkkves vei 1 0670 Oslo 219013

Salgsoppgave Nåkkvs vei 1 0670 Oslo 219013

Info baderom oppussing 2019

REGNSKAP, VEDTEKTER M.M.:

219013 – energiattest

219013 – husordensregler

219013 – innkalling 2019

219013 – innkalling ekstraord. årsmøte elbil

219013 – megleropplysninger

219013 – protokoll årsmøte 2019

219013 – protokoll ekstraord. årsmøte 2018 elbil

219013 – vedtekter

OPPLYSNINGER FRA OSLO KOMMUNE, REGULERINGSOPPLYSNINGER, FERDIGATTESTER M.M.:

219013 – Arealbekreftelse (1)

219013 – Betingelser (1)

219013 – Digital+byggesoknad+for+fagfolk (1)

219013 – KDP-17 (1)

219013 – Nåkkves+vei+1+-+Boligblokk+-+Arkivkort+(attestert)+-+1977 (1)

219013 – Nåkkves+vei+1+-+Innglassing+balkonger+-+Sluttnotat+(henlagt+uten+ferdigattest)+-+2008 (1)

219013 – Nåkkves+vei+1+-+Rehab+24+våtrom+-+Sluttnotat+(henlagt+uten+ferdigattest)+-+2008 (1)

219013 – Nåkkves+vei+1+-+Skifte+sluk+-+Ferdigattest+-+2006 (1)

219013 – Nåkkves+vei+1+-+Skifte+sluk+og+VAV+på+bad+hele+bygningen+-+Ferdigattest+-+2012 (1)

219013 – Reguleringsbestemmelser S-951 (1)

219013 – Viktig_informasjon (1)

219013 – VIKTIG+-+NY+KOMMUNEPLAN+FRA+23.+SEPTEMBER (1)

219013c – Reguleringskart_A3 (1)

* * * * * * * * * *

VESTSIDEVEIEN 3 E 3403 LIER

Nøkkelopplysninger Vestsideveien 3e 3403 Lier

Salgsoppgave Vestsideveien 3 E 3403 LIER

REGNSKAP, VEDTEKTER M.M. FRA SAMEIET:

1-423+Vedtekter+-+23.04.18+DJN+2018016059+(+474713+)

2-423+Innkallng+ord+årsmøte+25.04.19+DJN+2019011336+(+519384+)

13_boliginfo20190503

423+Innkallng+ord+årsmøte+25.04.19+DJN+2019011336+(+519384+)

423+Protokoll+ord.+årsmøte+25.04.19+DJN+2019013491+(+521583+) (1)

219019 – 1-423+Innkalling+årsmøte+2018+DJN+2018012993+(+471480+)

219019 1-423+Protokoll+ord.+årsmøte+23.04.18+DJN+2018016054+(+474708+)

Grunnboksutskrift_0626_50_131_0_16 (2) (1)

Infoskriv+-+Sameier

OPPLYSNINGER FRA LIER KOMMUNE:

50-245+Vestsideveien+3E

0100+Eiendomsbetegnelse+-+0200+Bygningsstatus+-+1000+Brukstilatelse+og+ferdigattest (1)

0300+Grunnkart (1)

0300+Grunnkart (2)

0300+Grunnkart

504-902-01

1350+Reguleringsplan

Kommunale gebyrer på seksjon

Reguleringsbestemmelser for Lierbyen

Vann og avløp

* * * * *

Design og hosting: Senson AS