Prospekt

ENEBOLIG ANTON NILSENS VEG 10, 2070 RÅHOLT

Nøkkelinformasjon Anton Nilsens veg 10 2070 Råholt

Salgsoppgave Anton Nilsens veg 10 2070 Råholt

REGULERINGSOPPLYSNINGER, OPPLYSNINGER OM EIENDOMMEN FRA KOMMUNEN:

Detaljkart over eiendommen

Energiattest_A2017-834772_Dato_20171116_Adresse_Anton Nilsens veg 10

Ferdigattest tilbygg

Hovedopplysning eie ndom

Kart

Kommuneplan 2015 – 2026

Målebrev

Matrikkelbrev

Oversiktkart

TAKST / TILSTANDSRAPPORT:

Takst og tilstandsrapport

* * * * * * * * *

2 ROMS LEILIGHET TEGLVERGKSGATA 11

REGNSKAP, VEDTEKTER, HUSORDENSREGLER M.M.:

Husordensregler

Info om salg av leilighet

Innkalling årsmøte

Meglerfopplysninger

Protokoll årsmøte

Vedtekter 1

Vedtekter

REGULERINGSKART M.M.:

Arealbekreftelse

Ferdigattest bruksendring 2

Ferdigattest bruksendring

Ferdigattest

Høyder i reguleringskart

Kommunedelplan torg og møteplasser

Naturmangfold

Ny kommuneplan

Reguleringskart

Reguleringsplan

* * * * * * * *

3 ROMS LEILIGHET LUTVANNSVEIEN 8:

Salgsoppgave Lutvannsveien 8 0676 Oslo

Nøkkelinformasjon Lutvannsveien 8 0676 Oslo

TAKST:

Takst

REGNSKAP, VEDTEKTER ETC FOR SAMEIET:

Husordensregler 2010

Innkalling ord. sameiemøte

Protokoll sameiemøte 25.4.2017

Vedtekter 2014

Innkalling ekstraord.sameiemøte

Protokoll ekstra.ord sameiemøte

REGULERINGSOPPLYSNINGER M.M.:

Reguleringsbestemmelser

Regulering forslag bebyggelsesplan 1971

Regueringskart

Ny kommuneplan

Informasjon om høyder

Ferdigattest innglassing balkonger

Arkivkort byggesak

Arealbekreftelse tomten

Ferdigattest på blokken

* * * * * * * *

3 ROMS LOFTSLEILIGHET LASSONS GATE 1 0270 OSLO:

Salgsoppgave Lassons gate 1 0270 Oslo

Nøkkelinfo Lassons gate 1

TAKSTDOKUMENT OG EGENERKLÆRINGSSKJEMA:

Taksten Lassons gate 1

Egenerklæringsskjema eierskifteforsikring

REGNSKAP, VEDTEKTER ETC FOR SAMEIET:

Husordensregler

Regnskap 2016

Vedtekter fro sameiet

FERDIGATTESTER ETC FRA KOMMUNEN:

Ekspedisjonsdokument bygging av gården

Ferdigattest bad i gården

Ferdigattest innredning av loftsleiligheter

REGULERINGSKART M.M FRA KOMMUNEN:

Arealbekreftelse

Biologisk mangfold

Informasjon høyder i regulerningskartet

Kommunedelplan torg og møteplasser

Ny kommuneplan

Reguleringskart

S-1949

* * * * * * * *

4 ROMS LEILIGHET LUTVANNSVEIEN 35

Salgsoppgave Lutvannsveien 35

Nøkkelinformasjon Lutvannsveien 35 0676 Oslo

REGNSKAP, VEDTEKTER, HUSORDENSREGLER M.M.:

Brukstillatelse leilighetene

Energiattest

Ferdigattest innglassing balkongene

Husordensregler

Innkallings årsmøte

Melding gjenstånende arbeider bygg

Protokoll sameiemøte

Tilsynsomslag bygging

Vedtekter

REGULERINGSKART, BESTEMMELSER M.M:

Arealbekreftelse

Info om høyder

Ny kommuneplan

Reg.bestemmelser

Reguleringsbest

Reguleringsbestemmelser

Reguleringskart

* * * * * * * * * * * *

2 ROMS LEILIGHET STEINSPRANGET 11:

Salgsoppgave Steinspranget 11 1156 Oslo

Nøkkelinformasjon Steinspranget 11 1156 Oslo

REGNSKAP, VEDTEKTER, FERDIGATTEST M.M.:

Energiattest

Ferdigattest bad

Ferdigattest blokken

Ferdigattest utvendig rehabilitering

Husordensregler

Protokoll 2016

Regnskapet 2016

Vedtekter

REGULERINGSOPPLYSNINGER M.M.:

Arealbekreftelse tomten

Høyder i reguleringskart

Naturmangfold

Ny kommuneplan

Reg.opplysninger

Reguleringskart

Reguleringsopplysninger

Design og hosting: Senson AS