Prospekt

HAUGERUDVEIEN 74:

Nøkkelopplysninger Haugerudveien 74 0674 Oslo

Salgsoppgave Haugerudveien 74, 0674 Oslo

REGNSKAP, VEDTEKTER, HUSORDENSREGLER M.M.:

2-roms_øst_mellometasje_erklæring og energimerke

218035 – 4634058.WI30200100.1-0352+Solfjellet+Borettslag (1)

218035 – 4634058.WI30200105.1-0352+Solfjellet+Borettslag (1)

218035 – 4634058.WI30200110.1-0352+Solfjellet+Borettslag+4.9.2018 (1)

218035 – Megleropplysninger

218035 – protokoll ekstraord. årsmøte

218035 – Vedtekter

218035 Husordensregler

REGULERINGSKART, FERDIGATTEST M.M. FRA OSLO KOMMUNE:

218035 – 4634059.WI25201000.Haugerudveien+72-88+-+Utv+brannalarmanlegg+-+Ferdigattest+-+2010 (1)

218035 – 4634059.WI25201000.Haugerudveien+74+-+Høyhus+-+Ferdigattest+-+1972 (1)

218035 – 4634059.WI25201000.Haugerudveien+74+-+Rehab+bad+-+Ferdigattest+-+2014 (1)

218035 – 4634059.WI25201000.Haugerudveien+74+-+Vinduer+-+Ferdigattest+-+1991 (3)

218035 – 4634060.Betingelser (2)

218035 – 4634060.Digital+byggesoknad+for+fagfolk (2)

218035 – 4634060.S-1226 (1)

218035 – 4634060.Viktig_informasjon (2)

218035 – 4634060.VIKTIG+-+NY+KOMMUNEPLAN+FRA+23.+SEPTEMBER (2)

218035 – A3+Reguleringskart+(ikke+til+byggesak)+for+eiendomsinformasjon+m-reguleringsbestemmelser_218035+Haugerudveien+74_46 (1)

218035 – Arealbekreftelse_218035+Haugerudveien+74_4634060_803849 (1)

* * * * * * * *

SMEDGATA 34:

Nøkkelopplysninger Smedgata 34 0651 Oslo

Salgsoppgave Smedgata 34 0651 Oslo

REGNSKAP, VEDTEKTER, HUSORDENSREGLER M.M.:

219002 – Årsregnskap 2017

219002 – Innkalling x årsmøte

219002 – Protokoll årsmøte

219002 – Protokoll x ord årsmøte

219002 Energiattest

219002 Megleropplysninger

219002 Oversikt vedtak husordensregler

219002 Vedtekter

REGULERINGSKART, FERDIGATTEST M.M FRA OSLO KOMMUNE:

219002 – 4634041.Betingelser (2)

219002 – 4634041.Digital+byggesoknad+for+fagfolk (1)

219002 – 4634041.KDP-17 (3)

219002 – 4634041.S-2255 (2)

219002 – 4634041.V060597 (1)

219002 – 4634041.Viktig_informasjon (1)

219002 – 4634041.VIKTIG+-+NY+KOMMUNEPLAN+FRA+23.+SEPTEMBER (1)

219002 – 4634042.WI25201000.Smedgata+32+-+Boligblokk+-+Ferdigattest+-+1970 (1)

219002 – 4634042.WI25201000.Smedgata+32+-+Bruksendr+til+sjåførskole+-+Tilstandsrapport+(henlagt+uten+ferdigattest)+-+1994 (2)

219002 – 4634042.WI25201000.Smedgata+32-34+-+Utskifting+vinduer+-+Tilstandsrapport+(henlagt+uten+ferdigattest)+-+1994 (1)

219002 – A3+Reguleringskart+(ikke+til+byggesak)+for+eiendomsinformasjon+m-reguleringsbestemmelser_219002+Smedgt+34_4634041_8 (3)

219002 – Arealbekreftelse_219002+Smedgt+34_4634041_704009 (1)

Design og hosting: Senson AS