Prospekt

KIRKEVEIEN 50

REGNSKAP, VEDTEKTER, HUSORDENSREGLER M.M:

Årsregnskap 2017

Energiattest

Husordensregler 2014

Megleropplysninger

Protokoll årsmøte 2018

Vedtekter

* * * * * *

REGULERINGSKART MED ANDRE OPPLYSNINGER:

4306634.Betingelser

4306634.Veileder_Naturmangfold

4306634.Viktig_informasjon

4306634.VIKTIG+-+NY+KOMMUNEPLAN+FRA+23.+SEPTEMBER (1)

Arealbekreftelse_217051+Kirkevn+50_4306634_662158

Ferdigattest bygningen

Ferdigattest våtrom 2009

Reguleringsbestemmelser

Reguleringskart m.m.

* – * – * – * – *

HAUGERUDVEIEN 88

REGNSKAP, VEDTEKTER, HUSORDENSREGLER M.M.:

Årsregnskap Solfjellet brl 2017

Husordensregler Solfjellet brl

Megleropplysninger

Protokoll årsmøte 2018

Vedtekter Solfjellet borettslag 2013

GERULERINGSKART, FERDIGATTESTER M.M:

4306587.Veileder_Naturmangfold

4306587.Viktig_informasjon

4306589.WI25201000.Haugerudveien+72-88+-+Utvidelse+brannalarmanlegg+med+detektorer+-+Ferdigattest+-+2010

4306589.WI25201000.Haugerudveien+88+-+Boligblokk+-+Ferdigattest+-+1972

4306589.WI25201000.Haugerudveien+88+-+Rehabilitering+av+bad+-+Ferdigattest+-+2014

4306589.WI25201000.Haugerudveien+88+-+Utskifting+vinduer+-+Ferdigattest+-+1991

Arealbekreftelse_217014+Haugerudveien+88_4306587_22614

Betingelser kart

Endring reg.plan

Ny kommuneplan 2015

Reguleringskart m.m.

* – * – * – * – *

Design og hosting: Senson AS